Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
neden sebep
nedeniyle sebebiyle, vesilesiyle, münâsebetiyle
nedensel sebebî
nedensiz sebepsiz
nesnel âfâkî, objektif
nesnelcilik objektivizm
nesneleşmek objeleşmek, eşyalaşmak
nesnelleşme âfâkileşme, objektifleşme
nesnelleştirmek objektifleştirmek
nesnellik âfâkîlik, objektiflik
nicel kemmî
nicelik kemmiyet, miktar
nite nasıl
nitel keyfî, keyfîyete ait
nitelemek vasıflandırmak, tavsif etmek
nitelendirme tavsif
nitelendirmek vasıflandırmak, tavsif etmek
nitelik keyfiyet, vasıf, kalite
nitelikli vasıflı
niteliksel keyfî, keyfiyete âit
niteliksiz vasıfsız, âdi, kalitesiz
niteliksizlik vasıfsızlık, kalitesizlik
nitesel keyfî