Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
çağcıl asrî, modern
çağırtmaç tellal
çağrı davet
çağrılık davetiye
çağrışım hatırlatma
çalıştay istişâre toplantısı
çatışkı tenâkuz
çekilim istifa
çekilme istifa
çekimser çekinser, müstenkif, kararsız
çekince muhalefet şerhi, ihtiraz
çekinti tereddüt
çekül şâkül
çelişki tezat, zıtlık
çeviri tercüme
çevirmen mütercim, tercüman
çevren ufuk
çevrim devir, devre
çıkak mahreç
çıkar menfaat
çıkarcı menfaatperest
çıkarım istidlâl
çıkarsama istidlal, akıl yürütme
çıkır menfaat
çizelge cetvel
çoğul çokluk
çoğunluk ekseriyet
çoğunlukla ekseriya, ekseriyetle
çokgen çok kenarlı
çöküntü depresyon
çözelti solüsyon
çözümleme tahlil
çözümlemek halletmek