Cinque Terre
A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
UYDURUKÇA TÜRKÇE
geçersiz hükümsüz, bâtıl
gel git med-cezir
geleneksel ananevî
genel umûmî
genelge tamim
genelleşmek tamim etmek
genelleştirmek umumileştirmek
genellikle umumiyetle
gereç malzeme
gerekçe mucib, sebep
gereksinim ihtiyaç
gereksinme muhtaç olma
gerilim cereyan, sıkıntı, asabiyet
gezmen seyyah
girişim teşebbüs
girişimci müteşebbis
giysi elbise
giz sır
gizem sır, esrar
gizemci mistik, mutasavvıf
gizemcilik mistisizim, tasavvuf
gizemli esrarengiz
gizemsel mistik, tasavvufî
göçmen muhacir, göçer
göksel semavî
gömü define
gömüt mezar, kabir
gömütlük mezarlık, kabristan
gönderme atıf
gönence refah
gönenç refah
gönendirmek sevindirmek
gönenmek refaha kavuşmak
görece izafî
görececi izafiyetçi
göreli izâfî
görev vazife
görevlendirmek vazifelendirmek
görevli vazifeli
görevsizlik vazifesizlik
görkem ihtişam
görsel görmekle alâkalı
görüşücü ziyaretçi
gözlem müşâhede
gözlemci müşâhit
gözlemevi rasathane
gözlemlemek müşâhede etmek
güdü gütme, sevk
güdüm sevk, gütme
güdümlü sevk edilebilen
güldürmen komik
güldürü komedi
gülmece mizah
günce hatıra defteri, günlük
güncel günlük, aktüel
güncelleştirmek günlük yapmak
gündem ruznâme
güvence teminat
güvenç itimat
görüngü hissedilen şey
gözgü ayna